Upravljanje online projektima

upravljanje online projektima

Naši stru?njaci ?e zajedno sa vama definisati sve elemente, specifi?ne zahteve i fukcionalnosti i kreirati strateški plan rada.

U okviru ove usluge podrazumeva se kompletno vo?enje projekta, koordinacija svih u?esnika, vo?enje ra?una o alokaciji resursa i kreiranje izveštaja.

Posedujemo iskustvo u vo?enju brojnih online projekata razli?itih vrsta i obima. Zato smo i u mogu?nosti da se uspešno bavimo kontrolom rizika i optimizacijom troškova; da kroz vo?stvo obezbedimo potpunu kontrolu i transparentnost nad svim delovima projekta; da inovativnoš?u i posve?enoš?u obezbedimo uspeh projekta.

Naša metodologija se zasniva na proverenim koracima i me?unarodnom iskustvu:

1. Identifikacija ciljeva Pomažemo vam da prepoznate važne delove projekta i da ih uklopite u strategiju.
2. Definisanje projekta Sistemski pristup nam omogućava da detaljno definišemo sve elemente, resurse, timove, rizike i mogućnosti.
3. Sprovođenje
Brzina, fleksibilnost i sistematičnost u svemu što radimo je naša glavna odlika.
4. Kontrola i provera Razvili smo sistem detaljnih provera i kontrola kvaliteta