Online marketing

Kreiramo kompletnu strategiju online nastupa – od optimizacije sajtova za pretraživače, vođenja oglasnih kampanja, nastupa na društvenim medijima do upravljanja online reputacijom.

online marketing

Bez obzira na to da li ste malo preduze?e ili velika kompanija, pravilno prisustvo na internetu je danas nešto što se podrazumeva. Me?utim, pošto je u pitanju veoma dinami?na oblast u kojoj se veliki broj trendova stalno menja, potrebno je biti u toku i maksimalno koristiti sve resurse. Naši stru?njaci ?e Vam pomo?i da izaberete optimalnu strategiju prilago?enu vašim zahtevima i tržišno niši.

Ova usluga se sastoji od nekoliko razli?itih segmenata koji svojom zajedni?kim dejstvom omogu?avaju kvalitetan online nastup kompanije:

Ostale aktivnosti se baziraju na upravljanju online reputacijom kroz kreiranje, modifikaciju i optimizaciju sadržaja.

Ukoliko vam je potrebna usluga izrade sajtova naš razvojni tim vam stoji na raspolaganju.