Namenska softverska rešenja

namenska resenja

Kreiramo namenska rešenja za specifi?ne industrije koriš?enjem savremenih tehnologija. U poziciji smo da našim klijentima ponudimo specijalizovana rešenja iz oblasti saobra?aja, transporta i logistike ali i drugih oblasti.

Kada firma, usled obima posla, preraste postoje?a softverska rešenja, dolazi u situaciju da joj  je potrebno namensko rešenje, prilago?eno poslovnim procesima i svim specifi?nim zahtevima. Beocontrol Digital koristi širok spektar tehnoloških rešenja kako bi klijentima pružila optimalan proizvod uz najbolji odnos cene i performansi.

Poseban fokus naših aktivnosti odnosi se na rešenja u cloud tehnologiji koja omogu?avaju veliku fleksibilnost i mobilnost u radu.

Naš tim dokazanih stru?njaka sa svakim klijentom detaljno definiše sve elemente poslovnog procesa, zahteve i specifi?nosti, kreiraju?i infrastukturnu osnovu budu?eg projekta na kojoj se dalje sve gradi. Ovaj proces uklju?uje i struktuiranje baze podataka, definisanje dizajna i funkcionalnosti kao i povezivanje sa postoje?im tehni?kim rešenjima.

Naš prioritet su zadovoljni klijenti, profesionalna podrška i inovativnost u poslu.